Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Päivitetty 27.04.2018

1
Rekisterinpitäjä:
Art Fysio Oy

Osoite:
Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki

Muut yhteystiedot:
Puh: 050-553 4858, Sähköposti: toimisto@artfysio.fi

2
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Jarmo Ahonen
Osoite:
Sorolantie 1 B 3, 00420 Helsinki

Muut yhteystiedot:
Puh: 050-553 4858, Sähköposti: jarmo.j.ahonen@luukku.com

3
Rekisterin nimi:
Asiakasrekisteri

4
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Potilaskortisto fysioterapia-asiakkaille. (Henkilötietolaki)

5
Rekisterin tietosisältö:
Nimi, syntymäaika ja yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköposti)

6
Säännönmukaiset tietolähteet:
Omassa asiakastyössä henkilö luovuttaa tietonsa. Samalla hänelle selitetään käyttötarkoitus.

7
Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Satunnaisesti lääkäri saattaa pyytää lausuntoa. Siinä yhteydessä saatetaan luovuttaa tietoja. Useimmiten kuitenkin kyseisellä taholla on jo tämän henkiön terveystietoja.

8
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen rekisteri lukitussa metallikaapissa lukitussa huoneessa.