Manuaalinen terapia

Manuaalinen terapia

Manuaalinen terapia voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin riippuen siitä, käytetäänkö jotain erityistä hoitokonseptia (OMT, Maitland, Klassinen kiropraktiikka, Osteopatia, Naprapatia jne.) vai tarkastellaanko hoitotapaa hoidettavan kudoksen mukaan. Eräs tapa ryhmittää on se, mihin kudoksiin pyritään vaikuttamaan ensisijaisesti. Saatavilla on mm. neuraalikudoksen mobilisointia, nivelmobilisointia, nivelmanipulaatiota, lihasten kalvorakenteiden venyttämistä (myofascial release), triggerpistehierontaa, hermoratahierontaa ja Dry needlingiä.

Dry needling

Dry needling on fysioterapeuttien käyttämä hoitomuoto lihasperäisen kivun ja liikehäiriön hoitoon. Tekniikassa käytetään “kuivaneulaa” erotuksena lääkäreiden antamiin hoitoihin, joissa kipupisteisiin ruiskutetaan injektioneulalla lääkeainetta tai suolaliuosta. Akupunktioneulaa muistuttava neula pistetään ihon läpi trigger-pisteeseen ja sillä saadaan aikaan lihaksen relaksaatio ja siihen liittyvän kivun lieventyminen.
Dry needling ei ole akupunktiota, jossa käytetään kiinalaista meridiaanikartastoa ja pisteet valitaan erilaisten oireiden ja tutkimusten perusteella. Dry needling on tutkimukseen perustuva, moderni länsimainen lääketieteen hoitomuoto. Vaikka se on Suomessa suhteellisen uusi hoitomuoto, sillä on jo pitkä historia ja hyväksyntä.

Triggerpistekipu

Myofaskiaalisten kiputilojen aiheuttajia ovat niin kutsutut triggerpisteet. Ne on määritelty tarkkarajaisiksi, kosketusyliherkiksi alueiksi, jotka paikallistuvat kestosupistustilassa oleviin lihassoluihin eli kireisiin lihassolukimppuihin (engl. taut band). Lihasta tutkittaessa triggerit tuntuvat sormien alla muljahtelevilta möykyiltä tai pampuloilta. Triggerit löytyvät lihassolujen keskikohdista motoristen päätelevyjen läheisyydestä. Motoristen päätelevyjen sijainti riippuu puolestaan lihaksen arkkitehtuurista.

Triggeri voi olla aktivoituneessa tilassa tuottaen spontaania tai liikkumiseen liittyvää kipua. Jos triggeri on latentissa ”lepo” vaiheessa kipua esiintyy vain, kun aluetta painetaan. Aktiivisten ja latenttien triggereiden alueellinen kemia poikkeaa toisistaan, sillä aktiivisten triggereiden alueella on runsaasti tulehdusyhdisteitä (Shah ym. 2008)

Arvellaan että fibromyalgian yhteydessä esiintyvät kipuherkät pisteet (engl. tender points) ovat latentteja, uinuvia triggerpisteitä. Aina ei kuitenkaan ole helppoa erottaa fibromyalgiaa ja myofaskiaalista kipuoireistoa toisistaan. Oireiden huolellinen kartoittaminen helpottaa kuitenkin erotusdiagnoosin tekemistä (Dosher 2008).

Useat Art Fysion fysioterapeutit antavat Dry Needling -hoitoa.

Graston-menetelmä

IASTM eli Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization tarkoittaa erilaisilla hoitovälineillä annettua faskiakudoksen mobilisointia. Aloitimme Graston-menetelmän käytön ensimmäisenä Suomessa jo 2000-luvun alkupuolella ja se on ollut osa hoitorutiiniamme siitä lähtien. Moni terapeuteistamme on suorittanut Graston-lisenssikurssit Yhdysvalloissa.

Fysikaaliset hoidot

Fysikaalisia hoitoja käytämme tarpeen mukaan, mutta ne eivät muodosta hoitotapamme perustaa vaan ovat välillä tarpeellinen lisä. Termiset hoidot voivat olla avuksi erityisesti akuuteissa vammoissa (kylmähoito), kroonisissa vaivoissa taas kylmän ja lämpimän vaihtelut voivat auttaa aineenvaihdunnan virkistämisessä ja kivun hallinnassa.
Sähköisistä hoidoista suosimme matalatehoisia mikro-virtahoitoja sekä lihaksen toiminnan aktivoimiseksi joitakin voimakkaampia sähköisiä impulsseja antavia laitteita. Meillä on myös vuosien kokemus Radial Shock Wave -terapiasta ja uutena tulokkaana kolmannen sukupolven laitteisto Focused Shock Wave -terapia, joka on kipuhoidon maestro. Ruotsissa kehitetty faskiahoitolaitteisto AtlasBalans on ollut myös käytössämme jo vuosia. Sekin ensimmäisenä Suomessa.