Fysioterapeuttinen kuntoutus

Art Fysion tarjoama fysioterapeuttinen kuntoutus perustuu nykyiseen näkemykseen liikehäiriöiden ja liikekontrollihäiriöiden merkityksestä erilaisten kipujen ja vaivojen syntymekanismina. Tieteellinen tutkimus on tuonut paljon lisävaloa liikkeen virheettömyyden ja toiminnan normaaliuden suhteesta hyvään suorituskykyyn ja samalla oireettomuuteen. Siihen perustaen kartoitamme tarkkaan asiakkaan tarpeet ja mahdollisuudet kuntoutuksen suhteen. Terapeuttimme ovat valmiita tukemaan asiakasta vaikeissakin kuntoutuksen jaksoissa. Kuten eräs asiakkaamme sanoi: ”Tarvitsen jonkun kulkemaan tämän matkan kanssani!” Me olemme se joku, joka auttaa.

Art Fysion terapeuteista osalla on myös terveydenhuollon fysioterapian suoravastaanottokoulutus. Siksi otamme vastaan asiakkaita myös ilman lääkärin lähetettä, koska perustutkimukset voidaan hoitaa fysioterapeutin toimesta.

Yrityksessämme on tarjolla erittäin suuri ”työkalupakki” eli kirjo erilaisia hoitotapoja riippuen siitä, minkälaisesta kuntoutustarpeesta on kysymys. Art Fysio on keskittynyt erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan parantamiseen unohtamatta kuitenkaan sitä, että me kaikki olemme kokonaisuuksia ja joskus tarvitsemme myös psyykkistä tukea, ei pelkkää lihasten harjoittamista ja hoitoa.

Hoitokokonaisuus

Art Fysiossa pyrimme suhtautumaan avoimesti erilaisiin hoitotapoihin ja kartoittamaan asiakkaan lähtötilanteen mukaan, millaista hoitoa ja muuta kuntoutusta on tarpeellista käyttää. Toimimme yhteistyössä sairaaloiden ja lääkäriasemien sekä monen erilaisen asiantuntijan kanssa, jotta voisimme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Itse olemme keskittyneet liikkeen analysoimiseen ja siinä ilmenevien virheiden korjaamiseen. Hoitokokonaisuus muodostuu usein manuaalisen lihas- ja/tai nivelkäsittelyn ja tarkasti ohjattujen, korjaavien voimisteluliikkeiden ohjaamisen muodostamasta yhdistelmästä. Lähes kaikki Art Fysion terapeutit ovat läpäisseet pitkän Somatic Fysio -koulutuksen, jonka pääopettajan on toiminut fysioterapeutti Jarmo Ahonen. Siksi hoidon laatu ja taso pystytään pitämään hyvänä.

Teippaus

Art Fysion työntekijöiden urheilu- ja tanssitausta takaa sen, että nivelten teippaus ja tuenta on aina korkealaatuista. Monissa alaraajan vammoissa erityisesti varhain aloitettu teippaushoito on avainasemassa nopean kuntoutumisen onnistumiseksi. Kinesioteippausta käytämme kivun hoidossa ja liikkeen ohjauksessa.